Biomassa plantages

Het aandeel van biomassa in de toekomstige energievoorziening is zeer aanzienlijk. Het merendeel van de benodigde biomassa moet wel van elders komen, want voor de productie ervan in de EU-landen is er niet genoeg landbouwgrond. Bovendien is de arbeid te duur en zijn de grondprijzen te hoog. Daarboven heeft Europa de schaarse ruimte nodig voor voedselproductie.

 

VIKTOR GOES GREEN  zet in op duurzame in Afrika geproduceerde en gecertificeerde biomassa en draagt daarmee bij aan het herstel van het klimaat en de ontwikkeling van deze regio. Samen met Afrikaanse ondernemers participeren we op een duurzame manier aan nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd zorgen we voor voldoende propere, hernieuwbare energie, zowel voor export als de eigen voorziening.  Deze Noord-Zuid werking versterkt beide regionen naar een duurzame toekomst.

 

Al te vaak hoor je dat de teelt van energiegewassen de voedselproductie in het gedrang brengt. Dat geldt misschien voor een aantal (Aziatische) landen en teelten. Duurzaam aangelegde biomassaplantages kunnen zeker wél bijdragen aan een betere voedselproductie en klimaatbeheersing. Alleen al in de Democratische Republiek Congo ligt 100 miljoen ha ongebruikte landbouwgrond. Deze teeltloze gronden zijn een ramp voor het klimaat omdat ze zeer sterk eroderen en woestijnvorming in de hand werken. Deze gronden gebruiken voor voedselproductie lost geen van beide problemen op. Bovendien zal het er toe leiden dat de lokale kleinschalige boer het nog moeilijker krijgt om zijn product op de markt te verkopen. Een aanzienlijk deel van deze gronden herbebossen en zo een systeem van agroforestery opzetten is de enige adequate oplossing. Dit bereiken via biomassaproductie is dan ook een open doel voor het Noorden én het Zuiden.

 

VIKTOR GOES GREEN beschikt in West-Centraal-Afrika over een uitgebreid netwerk om plantages aan te leggen en heeft jarenlange ervaring op het vlak van organisatie en teeltopvolging.

 

 

VIKTOR GOES GREEN plantages :

 

 

 

 

PERSBERICHTEN:

Groene warmte steun Vilt

Klimaatverandering ver van mijn bed?

Global forest change

 

 

 

Investeren in biomassaproductie 

Logo Benin

Viktor goes green zet plantages op voor biomassa-productie. Sinds januari 2014 zijn onze eigen plantages in opstart. Wenst u te investeren in biomassaplantages dan zijn wij een ervaren partner. Wij zetten plantages op in eigen beheer of voor derden. Investeren in een plantage is een duurzame belegging die u, het milieu en het zuiden ten goede komt. 

 

Plantage