Wat zijn energieclusters

Onder energieclustering verstaan we alle mogelijke vormen van energie-uitwisseling (hoofdzakelijk warmte) tussen verschillende partners:  energieleveranciers en -ontvangers.

De ontwikkeling van clusterconcepten in de glastuinbouw of de koppeling van stadswijken met elektriciteitscentrales of de industrie volgt uit de noodzaak om het gebruik van fossiele brandstoffen en van de uitstoot van COte verminderen. Het koppelen van warmte-, elektriciteit- en CO2-stromen in één cluster heeft als doel een duurzamer energieverbruik.

Diverse partijen werken momenteel plannen uit voor nieuwe clustervormen. In de meeste plannen is het uitgangspunt dat een facilitair bedrijf de benodigde energiesoorten aan de geclusterde bedrijven levert. De voordelen van clustering zijn over het algemeen van financiële en milieukundige aard (lager primair-brandstofverbruik en dus een lagere CO2-uitstoot).

 

VIKTOR GOES GREEN clusterwerking projecten:

 

PERSBERICHTEN:

Agropolis Kinrooi

VGT Terneuzen Vilt

Paprikateler kiest voor restwarmte

VGT Terneuzen voorstelling

Energieboer heeft rechtszeker kader nodig

Geen toekomst zonder glastuinbouwzones

Glastuinbouwcluster Melsele

Toekomstperspectief van de energiesituatie in de glastuinbouw

Land- en tuinbouw energiebesparing

Energieclusters Grafiek
Energieclusters 2